In verenigingsnieuws wisselen leden informatie uit over verenigingsaangelegenheden. Denk daarbij aan Lief en Leed, uitstapjes, bijeenkomst programma's enzovoorts.